Realizované projekty

MŠ Magnitogorská 54

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001862
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 720 798 EUR Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 155 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 12
Žadatel:Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 14/1430
Partner:
Výše schválené podpory:328 275,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:https://msmagnitogorska.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.