Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizovaná učebna pro výuku přírodních věd ZŠ Jižní IV

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000528
Zaměření projektu:Předmětem projektu je obnova učebny na nové moderní prostory pro výuku přírodních věd pro 30 studentů. Jedná se o stavební úpravy učebny, zejména nové silnoproudé a slaboproudé rozvody, technologie pro realizaci pokusů, dřez a plynový hořák v katedře, bezdrátové studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a interaktivní tabule s prezentačním SW.
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10
Partner:-
Výše schválené podpory:2 245 015,65 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.zsjizni.cz

Cílem projektu je zavést inovativní výuku přírodovědných předmětů a environmentálního vzdělávání, zvýšit efektivnost výuky a podíl praktických činností a experimentů, a to nejen v laboratoři, ale i přímým měřením v terénu s okamžitým zpracováním a vyhodnocením získaných dat.