Realizované projekty

Modernizace zázemí a obnova vozového parku Terénního programu Drop In, o.p.s.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002305
Zaměření projektu:Modernizace vybavení, obnova vozového parku a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance TP Drop In, o.p.s., který pracuje s lidmi užívajících drogy injekčně. TP se zároveň dlouhodobě rozšiřuje, zázemí služby je koncipováno na menší počet pracovníků. Projekt obnovy vybavení je směřován k prostorovému uzpůsobení, zútulnění a rozšíření kapacity prostoru.
Žadatel:Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory: 807 683,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 4. 2021
Ukončení projektu: 31. 3. 2023

WWW:https://www.dropin.cz/

Modernizace vybavení, obnova vozového parku a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance TP Drop In, o.p.s., který pracuje s lidmi užívajících drogy injekčně. TP se zároveň dlouhodobě rozšiřuje, zázemí služby je koncipováno na menší počet pracovníků. Projekt obnovy vybavení je směřován k prostorovému uzpůsobení, zútulnění a rozšíření kapacity prostoru.