Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000412
Zaměření projektu:Předmětem realizace projektu je modernizace čtyř odborných učeben v Základní škole a mateřské škole Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1. Jedná se o odbornou učebnu fyziky, přírodopisu/chemie a zeměpisu pro základní školu a o venkovní učebnu EVVO v areálu MŠ. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku, budou realizovány související stavební práce a výstavba EVVO. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky přírodních věd a enviromentální výchovy.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
Partner:-
Výše schválené podpory:3 275 692,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2017

WWW:www.zsnaslovance.cz

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben fyziky, přírodopisu a chemie, zeměpisu a venkovní učebny environmentální výchovy Základní školy a mateřské školy Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1.