Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000413
Zaměření projektu:Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3. Jedná se o odbornou multifunkční učebnu pro výuku cizích jazyků, přírodopisu a fyziky a učebnu cizích jazyků základní školy a o venkovní učebnu EVVO pro mateřskou školu. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek, pomůcky a budou realizovány související stavební práce.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Partner:-
Výše schválené podpory:2 208 074,99 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2017

WWW:www.zs-strozziho.cz

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné multifunkční učebny, učebny cizích jazyků a venkovní učebny environmentální výchovy Základní školy a mateřské školy Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3.