Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000406
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na modernizaci Střední průmyslové školy dopravní a.s., té bude dosaženo prostřednictvím pěti dílčích částí. Dvě části budou realizovány v budově SPŠD a.s., v objektu Moravská, jedná se o vznik nové elektrolaboratoře a vybudování jazykové učebny, další část vybudování síťové infrastruktury bude realizována v objektu Motol a pro objekt Košíře bude zakoupena tlaková nádoba kompresoru a měřící a diagnostický systém v emisní stanici MDS.
Žadatel:Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 430 996,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.sps-dopravni.cz

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení Střední průmyslové školy dopravní a.s.