Realizované projekty

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000539
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v podobě investice do infrastruktury pro výchovu a zkvalitnění vzdělávání. Hlavním cílem projektu je pořízení nového vybavení do mateřských škol na území MČ Prahy 14 se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností žáků. Realizace projektu umožní vybudovat 3 nové venkovní polytechnické učebny v zahradách MŠ Vybíralova, MŠ Šebelova a MŠ Gen. Janouška.
Žadatel:Městská část Praha 14
Partner:-
Výše schválené podpory:7 176 041,66 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.praha14.cz

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení vybraných mateřských škol na území MČ Prahy 14. Modernizace zařízení a pořízení nového vybavení bude zaměřeno na rozvoj polytechnických dovedností žáků. Plánovaný projekt umožní ve vybraných školách vybudovat prostory s novým vybavením.