Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000417
Zaměření projektu:Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4. Jedná se o keramickou dílnu, dílnu dřevo/kov a odbornou učebnu fyziky a chemie. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky pracovního vyučování - polytechnických předmětů, fyziky a chemie na základní škole.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Partner:
Výše schválené podpory: 2 435 385 Kč
Harmonogram:

01.06.2017 - 31.10.2017

WWW:http://www.uskolskezahrady.cz/

Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, U Školské zahrady 4. Jedná se o keramickou dílnu, dílnu dřevo/kov a odbornou učebnu fyziky a chemie. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky pracovního vyučování – polytechnických předmětů, fyziky a chemie na základní škole.