Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001049
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v podobě investice do infrastruktury a zařízení pro vzdělávání a jeho zkvalitnění na území MČ Prahy 14. Modernizace zařízení a pořízení nového vybavení bude zaměřeno na rozvoj polytechnických dovedností žáků a zajištění bezbariérovosti přístupu dětí. Plánovaný projekt umožní vybudovat 4 nové venkovní prostory se zaměřením na polytechnickou výchovu a jeden výtah na usnadnění fyzické dostupnosti dětí do školního zařízení.
Žadatel:Městská část Praha 14
:
Výše schválené podpory:9 907 779 Kč
Harmonogram:

01.04.2019 - 30.09.2020

WWW:www.praha14.cz

Projekt se zaměřuje na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v podobě investice do infrastruktury a zařízení pro vzdělávání a jeho zkvalitnění na území MČ Prahy 14. Modernizace zařízení a pořízení nového vybavení bude zaměřeno na rozvoj polytechnických dovedností žáků a zajištění bezbariérovosti přístupu dětí. Plánovaný projekt umožní vybudovat 4 nové venkovní prostory se zaměřením na polytechnickou výchovu a jeden výtah na usnadnění fyzické dostupnosti dětí do školního zařízení.