Realizované projekty

Modernizace vybavení v Univerzitní základní škole a mateřské škole Lvíčata

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000929
Zaměření projektu:Cílem projektu je zkvalitnit výuku v univerzitní základní a mateřské škole Lvíčata pomocí pořízení potřebného zařízení a vybavení, které umožní rozvíjet polytechnické dovednosti, manuální zručnost, jemnou motoriku a práci s materiálem.
Žadatel:Univerzitní základní škola a mateřská škola Lvíčata
Partner:
Výše schválené podpory:997 407,57 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:lvicata.cvut.cz

Cílem projektu je zkvalitnit výuku v univerzitní základní a mateřské škole Lvíčata pomocí pořízení potřebného zařízení a vybavení, které umožní rozvíjet polytechnické dovednosti, manuální zručnost, jemnou motoriku a práci s materiálem. Nástrojem k dosažení tohoto cíle bude v MŠ pořízení pracovních polytechnických koutů do tříd a výměna podlahových krytin.