Realizované projekty

Modernizace učeben pro výuku odborných chemických předmětů

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000981
Zaměření projektu:Hlavním projektový záměrem je modernizovat vybavení stávajících chemických laboratoří Masarykovi střední školy chemické.
Žadatel:Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
Partner:
Výše schválené podpory:2 499 900,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 11. 2020

WWW:http://www.mssch.cz/

Hlavním projektový záměrem je modernizovat vybavení stávajících chemických laboratoří Masarykovi střední školy chemické. Škola chce projektem vytvořit ideální podmínky ke studiu a tak motivovat žáky k dalšímu vzdělávaní. Podpořit zvýšení zájmu žáků o výuku chemie v nejmoderněji vybavených učebnách a umožnit pedagogů osobnostní rozvoj díky používání inovativních a moderních metod ve výuce, které budou moci realizovat v moderně vybavených chemických laboratoří.