Realizované projekty

Modernizace učeben chemie, biologie, chovatelství a polytechnického vzdělávání

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000873
Zaměření projektu:Modernizace vybavení střední školy v Praze Libni.
Žadatel:PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:1 742 645,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:http://www.porg.cz/cz/

Předmětem předkládaného projektu je modernizace vybavení střední školy v Praze Libni.