Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Modernizace poskytovaných služeb v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000900
Zaměření projektu:Předmětem projektu je rekonstrukce jediného střediska v České republice, které se zabývá službami rekvalifikace a rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Středisko umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním. Předmětem jsou stavební úpravy a pořízení vybavení pro službu sociální rehabilitace.
Žadatel:Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s
:
Výše schválené podpory:14 222 474 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://www.dedina.cz/

Předmětem projektu je rekonstrukce jediného střediska v České republice, které se zabývá službami rekvalifikace a rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Středisko umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním. Předmětem jsou stavební úpravy a pořízení vybavení pro službu sociální rehabilitace.