Realizované projekty

Modernizace osvětlení stanice metra Skalka

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
Registrační číslo:CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000628
Zaměření projektu:Projekt "Modernizace osvětlení stanice metra Skalka" spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím renovace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení stanice metra za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu. Projekt bude realizován ve stanici metra Skalka.
Žadatel:Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Partner:-
Výše schválené podpory:42 608 802,28 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2018

WWW:http://www.dpp.cz/

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.