Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizace odborných učeben ZŠ Stross

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000519
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na podporu polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V jeho rámci budou zrekonstruovány dvě odborné učebny - polytechnická (nahrazující zchátralé, v současnosti nevyužívané bývalé dílny) a přírodovědná (posouvající zázemí pro výuku přírodní věd do 21. století).
Žadatel:Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
Partner:-
Výše schválené podpory:2 321 920,84 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.zs-stross.cz

Cílem projektu je modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ Štross, které umožní významný kvalitativní posun ve výuce.