Realizované projekty

Modernizace odborných učeben ZŠ Stross II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001092
Zaměření projektu:Projekt cílí na podporu jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4.
Žadatel:Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
Partner:
Výše schválené podpory:2 499 980,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:www.zs-stross.cz

Projekt cílí na podporu jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4. V jeho rámci budou zrekonstruovány dvě odborné učebny – jazyková a přírodovědná. Díky provedené modernizaci se zázemí pro výuku jazyků a přírodních věd na naší škole posune do 21. století.