Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Modernizace odborných učeben v Masarykově Základní škole Praha – Klánovice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000475
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kompletní obnově vybavení odborné přírodovědné učebny. Druhou řešenou učebnou bude stávající kmenová učebna, která bude modernizována na odbornou multimediální jazykovou učebnu. Multimediální jazyková učebna bude využívána 26 hodin týdně na výuku a dalších 8 hodin týdně na kroužky a další mimoškolní aktivity. V přírodovědné učebně bude výuka probíhat 35 hodin týdně, na kroužky a kurzy bude učebna využita 6 hodin týdně.
Žadatel:Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200
Partner:-
Výše schválené podpory:2 447 778,00 Kč
Harmonogram:

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.zs-kl.cz

Cílem projektu je modernizace stávajících nevyhovujících prostor pro vzdělávání na Masarykově základní škole, Praha 9 – Klánovice, Slavětínská 200. V rámci projektu dojde k modernizaci vybavení multimediální jazykové učebny a vznikne nová přírodovědná učebna ze stávající kmenové třídy.