Realizované projekty

Modernizace dvou odborných učeben – jazykové a fyzikální, včetně konektivity a HW/SW vybavení

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001057
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na modernizaci a nové vybavení 2 odborných učeben Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12.
Žadatel:Základní škola T.G. Masaryka v Praze 12
Partner:
Výše schválené podpory:Základní škola T.G. Masaryka v Praze 12
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:http://www.zstgm-praha.cz

Projekt je zaměřen na modernizaci a nové vybavení 2 odborných učeben Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12. V rámci projektu dojde k modernizaci učebny cizích jazyků a učebny fyziky. Vybavením tříd kvalitním a moderním vybavením zajistí projekt podmínky, ve kterých budou pedagogové schopni reagovat na aktuální změny v oblasti vzdělávání, především pak v oblasti vývoje digitálních technologií a vzdělávání žáků s SVP včetně OMJ.