Realizované projekty

Modernizace čtyř učeben ZŠ (učebna jazyků, učebna matematiky, učebna přírodních věd, polytechnická učebna – dílny), včetně konektivity a HW/SW vybavení

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000989
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na modernizaci a nové vybavení 4 odborných učeben Základní školy Smolkova v Praze 12. V rámci projektu dojde k modernizaci učebny cizích jazyků, matematiky, přírodních věd a polytechnické učebny - dílny. Vybavením tříd kvalitním a moderním vybavením zajistí projekt podmínky, ve kterých budou pedagogové schopni reagovat na aktuální změny v oblasti vzdělávání, především pak v oblasti vývoje digitálních technologií a vzdělávání žáků s SVP včetně OMJ.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12
:
Výše schválené podpory:2 437 157 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://zs-smolkova.cz/

Projekt je zaměřen na modernizaci a nové vybavení 4 odborných učeben Základní školy Smolkova v Praze 12. V rámci projektu dojde k modernizaci učebny cizích jazyků, matematiky, přírodních věd a polytechnické učebny – dílny. Vybavením tříd kvalitním a moderním vybavením zajistí projekt podmínky, ve kterých budou pedagogové schopni reagovat na aktuální změny v oblasti vzdělávání, především pak v oblasti vývoje digitálních technologií a vzdělávání žáků s SVP včetně OMJ.