Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Modernizace centra sociální rehabilitace

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000875
Zaměření projektu:Služby sociální rehabilitace Podpora samostatnosti a Podporované zaměstnávání jsou společností Fosa, o. p. s., dříve o. s. FORMIKA a Osa, provozovány od roku 2004. Od roku 2006 jsou pro jejich poskytování využívány prostory bývalé mateřské školy v MČ Praha 11. V důsledku jejich vývoje uspořádání prostor a jejich vybavení částečně přestalo vyhovovat potřebám uživatelů. Cílem projektu je centrum sociální rehabilitace zmodernizovat tak, aby opět umožňovalo efektivní a kvalitní poskytování služeb.
Žadatel:Fosa, o.p.s.
:
Výše schválené podpory:1 434 850 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.fosaops.org

Služby sociální rehabilitace Podpora samostatnosti a Podporované zaměstnávání jsou společností Fosa, o. p. s., dříve o. s. FORMIKA a Osa, provozovány od roku 2004. Od roku 2006 jsou pro jejich poskytování využívány prostory bývalé mateřské školy v MČ Praha 11. V důsledku jejich vývoje uspořádání prostor a jejich vybavení částečně přestalo vyhovovat potřebám uživatelů. Cílem projektu je centrum sociální rehabilitace zmodernizovat tak, aby opět umožňovalo efektivní a kvalitní poskytování služeb.