Realizované projekty

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP   ***      ***   56. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 30. 9. 2020 - ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 21. 9. 2020   ***   

Meze svobody

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000073
Zaměření projektu:Projekt Meze svobody je koncipován jako komplexní práce s pedagogy a žáky. V programech se díváme na problémy pochopení demokracie a lidských práv, a to zejména v kontextu náboženství v jeho běžných a extrémních projevech. Pedagogové mají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků možnost pochopit různé náboženské projevy a zjednodušit inkluzi znevýhodněných žáků, žáci sami nacházejí dilemata, kterým je společnost vystavena, mluví s odborníky a hledají v rámci vrstevnického vzdělávání možné přístupy k řešení.
Žadatel:Asi-milovaní
Partner:-
Výše schválené podpory:4 174 125 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.moznosti-demokracie.cz

– Inkluze a začlenění dětí z různého prostředí a snížení předsudků obecně o náboženství a religionizitě.
– Posílení znalostí a kompetencí učitelů v práci s náboženskými tématy, odborný základ k reakcím na aktuální a společenskou situaci, získání kompetencí k samostatnému vytváření lekcí, kompetencí k vytváření preventivních programů a řešení krizových situací.
– Pochopení principů demokracie a lidských práv žáky a schopnost aplikovat je na reálné situace.
– Vytváření občanských kompetencí žáků.
– Posílení prezentačních dovednosti žáků a podpora vrstevnického vzdělávání.
– Pedagogové i žáci: kritické hodnocení společenských jevů a práce se zdroji a mediálními zprávami.
– Vytvoření podpůrné sítě pedagogů a neziskových organizací.