Realizované projekty

LAB64

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_026/0000123
Zaměření projektu:Projekt LAB64 - Inkubátor kreativního průmyslu je realizován s cílem vybudování moderní inovační infrastruktury (podnikatelského inkubátoru) na základě doložené poptávky výrobních a inovativních podniků v ČR.
Žadatel:LAB64 spol. s r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:77 000 000,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2016

WWW:https://cs.wikipedia.org/wiki/Kino_64_U_Hradeb

Smyslem projektu je vznik nové, kvalitní infrastruktury podnikatelského inkubátoru s prvky technologického parku v oblasti kreativního průmyslu, s obecným záměrem dlouhodobě zlepšovat prostředí pro snažší vznik a rozvoj nových, znalostně intenzivních podniků s exportním potenciálem, zejména v začátcích jejich činnosti.