Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 13. 7. 2020   ***   

Koncept Praha – Osobní asistenční a zdravotnické systémy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000365
Zaměření projektu:Cílem projektu je prostřednictvím 2 dílčích projektů (1) Osobní zdravotní systém pro podporu léčby diabetiků, (2) Osobní asistenční a dohledový systém - prověřit 2 komercializační koncepty zaměřené na asistenční péči využívající moderní technologie (proof-of-concept) vzniklé na FBMI resp. CIIRC ČVUT.
Žadatel:České vysoké učení technické v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:21 037 319,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.2.2018
Datum ukončení projektu: 31.3.2020

WWW:https://www.cvut.cz

Dílčí projekty se zaměřují na oblast sociálních a zdravotnických služeb a nabízejí efektivní nástroje pro jejich poskytování, a jsou tedy v souladu s preferovanými tématy řešenými na půdě hlavního města.