Realizované projekty

Komunitní centrum Právě teď

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000131
Zaměření projektu:Cílem komunitního centra je snížit míru sociálního vyloučení seniorů a to prostřednictvím vzájemného setkávání, zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit s důrazem kladeným na mezigenerační aktivity, vzdělávání, osvětové činnosti a bezplatné poradenství. Komunitní centrum „Právě teď“ dále přispěje k posílení sociální soudržnosti a k aktivizaci místní komunity na Praze 8.
Žadatel:Právě teď! o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 562 707,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení realizace: 1. 2. 2017
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2018

WWW:http://kc-praveted.cz/

Cílem projektu je spuštění a provozování komunitního centra „Právě teď“ zaměřeného na cílovou skupinu seniorů, bez ohledu na pohlaví, sociální statut, rasu, národnost nebo jiné charakteristiky. Nové komunitní centrum pro seniory z celé Prahy sídlí v Praze 8, Libni na adrese Bedřichovská 16, Praha 8.

Nabízí mnoho aktivit, ale i např. prostor pro setkávání. Připravuje a organizuje vzdělávací a aktivizační programy a kurzy, přednášky, Nordic Walkingové procházky, různé druhy cvičení. Zaujmout mohou také možnosti tvořivých činností či společné aktivity pro seniory a mladou generaci (např. společné cvičení pro prarodiče s vnoučaty).

Více informací a aktuální program činností najdete na www.kc-praveted.cz i na facebooku https://www.facebook.com/kc.praveted/.

Centrum je otevřeno každý všední den od 10 do 17 hod.