Realizované projekty

Komunitní centrum POINT 50+

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000784
Zaměření projektu:Projekt obecně prospěšné společnosti POINT 50+ se zaměřuje na otevření a provoz nového komunitního centra na adrese Ostružinová 3/2936, Praha 10, které se zaměřuje na podporu a integraci do společnosti osob z cílové skupiny seniorů. V jejich prospěch budou realizovány vzdělávací a preventivní aktivity, aktivity podporující zdravý životní styl, kulturně-aktivizační aktivity k posilování sociální soudržnosti a volnočasové aktivity pro seniory, které budou snižovat míru jejich sociálního vyloučení.
Žadatel:POINT 50+, obecně prospěšná společnost
:
Výše schválené podpory:1 981 586 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 - 31.12.2020

WWW:http://www.seniorrevue.cz/point-50/

Projekt obecně prospěšné společnosti POINT 50+ se zaměřuje na otevření a provoz nového komunitního centra na adrese Ostružinová 3/2936, Praha 10, které se zaměřuje na podporu a integraci do společnosti osob z cílové skupiny seniorů. V jejich prospěch budou realizovány vzdělávací a preventivní aktivity, aktivity podporující zdravý životní styl, kulturně-aktivizační aktivity k posilování sociální soudržnosti a volnočasové aktivity pro seniory, které budou snižovat míru jejich sociálního vyloučení.