Realizované projekty

Seminář pro příjemce 58. výzvy dne 14. 6. 2022, bližší informace ZDE.   ***   Výstava v Nové radnici   ***   

Komunitní centrum Petrklíč

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001830
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na rozvoj Komunitního centra Petrklíč v období 9/2021 - 8/2023, s cílem integrace osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, do života místní komunity v MČ Praha 16.
Žadatel:PETRKLÍČ (k duši klíč), spolek
Partner:
Výše schválené podpory:4 499 580,13 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2021

WWW:www.petrklicspolek.net

Projekt se zaměřuje na rozvoj Komunitního centra Petrklíč v období 9/2021 – 8/2023, s cílem integrace osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, do života místní komunity v MČ Praha 16. Posláním projektu je podpořit cílové skupiny místních obyvatel ve vyvíjení aktivit komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového a informačního charakteru, které mají vliv na odbourávání sociální separace místních obyvatel a budují pozitivní atmosféru mezi obyvateli.