Realizované projekty

Komunitní centrum MANA

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001854
Zaměření projektu:Husův sbor Vršovice podpoří své současné sociálně znevýhodněné klienty vznikem komunitního centra MANA a zavedením nových soc. aktivizačních, intervenčních aktivit pro tři cílové skupiny: senioři, děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou (celkem 150 osob) pro posílení místní soc. soudržnosti. Cílem projektu je vybudovat jedno komunitní centrum v budově Husova sboru ve Vršovicích v ulici Moskevská, který bude soužit pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity a pro tři CS: Senioři, Děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci, Rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci včetně jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou do konce realizace projektu s aktivitami, které vyžadují aktivní účast návštěvníků, podněcují k samostatnému vedení aktivit, čímž podporují samostatnost a odpovědnosti osob k řešení své životní situace. KC bude určeno pro celkem 150 osob z CS.
Žadatel:Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice
Partner:
Výše schválené podpory: 4 464 975,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2022

WWW:http://www.husuvsbor.cz/

Cílem projektu je vybudovat jedno komunitní centrum v budově Husova sboru ve Vršovicích v ulici Moskevská, který bude soužit pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity a pro tři CS: Senioři, Děti a mládež z rodin v nepříznivé soc. situaci, Rodiny s dětmi v nepříznivé soc. situaci včetně jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou do konce realizace projektu s aktivitami, které vyžadují aktivní účast návštěvníků, podněcují k samostatnému vedení aktivit, čímž podporují samostatnost a odpovědnosti osob k řešení své životní situace. KC bude určeno pro celkem 150 osob z CS.