Realizované projekty

Komunitní centrum Andílek

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000722
Zaměření projektu:Projekt Montessori školy Andílek -MŠ a ZŠ si klade za cíl rozvoj a provoz komunitního centra Andílek na Praze 5, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a děti z těchto rodin do komunity. Ve prospěch CS bude realizován systém vzdělávacích, poradenských, volnočasových, svépomocných a podpůrných aktivit, budou realizovány kulturní aktivity jako součást aktivizace místní komunity. Dále vznikne nový program podpory mezigeneračního soužití v komunitě Phy 5.
Žadatel:Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.
:
Výše schválené podpory:2 978 875 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 - 31.12.2020

WWW:http://www.rcandilek.cz/

Projekt Montessori školy Andílek -MŠ a ZŠ si klade za cíl rozvoj a provoz komunitního centra Andílek na Praze 5, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a děti z těchto rodin do komunity. Ve prospěch CS bude realizován systém vzdělávacích, poradenských, volnočasových, svépomocných a podpůrných aktivit, budou realizovány kulturní aktivity jako součást aktivizace místní komunity. Dále vznikne nový program podpory mezigeneračního soužití v komunitě Phy 5.