Realizované projekty

Komunitně vzdělávací centrum Jako doma

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001839
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených žen a transsexuálních osob v Praze.
Žadatel:Jako doma - Homelike, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 499 842,50 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 4. 2021

WWW:jakodoma.org

Projekt se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených žen a transsexuálních osob v Praze. Cílem je poskytnout této cílové skupině, která se ocitá bez domova nebo v sociální tísni, přístup k takovým službám a aktivitám, které reflektují a reagují na jejich specifické potřeby, posilují jejich zdroje a na jejichž podobě se aktivně podílejí. To se bude dít prostřednictvím realizace komunitního centra. KC bude stát na principu participativního a partnerského přístupu a na bezpečném prostoru citlivém k traumatu.