Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020 ZDE   ***   

Kompetence pro demokratickou kulturu – nástroj pro otevřenou společnost

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000807
Zaměření projektu:Ve spolupráci s vybranými specialisty, pedagogy, pracovníky vonočaových aktivit, lektory neformálního a celoživotního vzdělávání, akademickými pracovníky a mentory vznikne vzdělávací program na zavádění Modelu kompetencí pro demokratickou kulturu (CDC) do škol (dle dokumentu Competences for Democratic Culture zpracovaným Radou Evropy). Vzdělání v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu má vést k vytvoření expertízy pro oblast zavádění kompetenčního modelu do pražských škol.
Žadatel:Multikulturní centrum Praha, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory: 1670 307,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

WWW:www.mkc.cz

Cílem projektu je vyškolení pedagogů- specialistů na kompetence pro demokratickou kulturu ve smyslu jejich profesní přípravy pro výkon praxe zavádění zmíněného kompetenčního modelu a rozvoj proinkluzivního klimatu na pražských školách.