Realizované projekty

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

KC Duhový tandem

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000907
Zaměření projektu:Předmětem projektu je vybudování nového kulturně-komunitního centra, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Prostřednictvím zakoupení a vybavení vhodné nemovitosti v lokalitě Prahy 8 bude umožněn vznik nového centra, které umožní následnou realizaci sociálních, kulturních a pohybových aktivit.
Žadatel:Duhový tandem z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:7 372 279 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 31.12.2020

WWW:www.duhovytandem.cz

Cílem projektu je vytvořit vhodné zázemí pro kulturně-komunitní aktivity. Sociální, kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity budou vytvořené pro konkrétní cílové skupiny dle jejich individuálních potřeb. Projektový záměr je v souladu s celkovou koncepcí a zvyšováním kvality života obyvatel MČ Prahy 8.