Realizované projekty

Kavárna „Přístav“ – pracovní uplatnění a seberealizace osob s duševním onemocněním

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000242
Zaměření projektu:V projektu je vytvořena pracovní příležitosti pro 12 osob z cílové skupiny. Do života duševně nemocného člověka realizátoři vstupují ve fázi remise, kdy je daný klient schopen vnímat okolí. Realizátoři projektu chtějí být partnery jak osobám z cílové skupiny, tak zákazníkům ze sousedství a obohacovat tak rovněž život místní komunity. Za vznikem kavárny stojí skupina přátel, kterou pojí společná studijní, profesní nebo osobní zkušenost s duševní nemocí nebo s osobami duševně nemocnými.
Žadatel:Kavárna Přístav s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 018 750
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 4. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:-

Projekt „Kavárna „Přístav“ – pracovní uplatnění a seberealizace osob s duševním onemocněním“ vybuduje na území městské části Prahy 2 sociálního podnik – tzv. tréninkovou „Kavárnu Přístav“, jejímž posláním bude pomoci lidem s duševním onemocněním při návratu a začlenění na trh práce a do společnosti.