Realizované projekty

Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002278
Zaměření projektu:Předmětem projektu je vytvoření informačního systému, jenž by měl být uceleným souborem dat o ekonomickém prostředí hl. m. Prahy. Jeho výstupy budou zobrazeny v interaktivním grafickém prostředí (například za pomocí softwaru Tableu či Powe BI), které umožní územní, časové a oborové analýzy. Toto prostředí bude součástí informačního systému a tedy i projektu. Součástí výstupu bude také soubor školících a vzdělávacích balíčků pro uživatele (zejména formou e-learningových produktů).
Žadatel:CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002278
Partner:
Výše schválené podpory: 57 361 052,12 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW: www.iprpraha.cz

Předmětem projektu je vytvoření informačního systému, jenž by měl být uceleným souborem dat o ekonomickém prostředí hl. m. Prahy. Jeho výstupy budou zobrazeny v interaktivním grafickém prostředí (například za pomocí softwaru Tableu či Powe BI), které umožní územní, časové a oborové analýzy. Toto prostředí bude součástí informačního systému a tedy i projektu. Součástí výstupu bude také soubor školících a vzdělávacích balíčků pro uživatele (zejména formou e-learningových produktů).