Realizované projekty

Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002279
Zaměření projektu:Předmětem projektu je inovační partnerství zaměřené na vytvoření metodiky a softwarového nástroje - informačního systému - pro podporu krizového řízení a jeho nasazení pro pracovníky krizového řízení na všech úrovních, které by umožnilo dosáhnout zvýšení kvality při analýze, přípravě a zejména řešení mimořádných událostí a krizových situací na zvoleném území, primárně na území Mě
Žadatel:Městská část Praha 8
Partner:
Výše schválené podpory: 19 223 130,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2021

WWW:www.praha8.cz

Předmětem projektu je inovační partnerství zaměřené na vytvoření metodiky a softwarového nástroje – informačního systému – pro podporu krizového řízení a jeho nasazení pro pracovníky krizového řízení na všech úrovních, které by umožnilo dosáhnout zvýšení kvality při analýze, přípravě a zejména řešení mimořádných událostí a krizových situací na zvoleném území, primárně na území Městské části Praha 8.