Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Inkluzivní program neformálního vzdělávání prostřednictvím hudební výchovy ve školách zřizovaných MHP

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000028
Zaměření projektu:Obsahem projektu je realizace inovativních kurzů neformálního vzdělávání prostřednictvím hodin hudební výchovy. Projekt je určen primárně pro žáky základních škol, kteří pochází z rodin s odlišným národnostním, kulturním a jazykovým zázemím a sekundárně pak i žákům ostatním. Prostřednictvím přirozené spolupráce, které bude dosaženo během vyučovacích hodin, přispěje projekt ke sdružování dětí z různých kulturních a sociálních prostředí, což povede k respektování odlišností a toleranci kultur.
Žadatel:"Klub Pražský komorní kytarový orchestr"
Partner:-
Výše schválené podpory:3 848 787,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:http://pkko.cz/

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluzního programu neformálního vzdělávání v oblasti hudební výchovy. Dalšími cíli je posílení proinkluzivního prostředí ve školách, posílení přijímání odlišností a jejich respektování a tolerance, podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí a mládeže. Vzhledem k vývoji ve světě budou právě současní žáci ZŠ žít ve stále více multikulturní společnosti. Cílem tohoto projektu je proto také vhodným způsobem je na tuto budoucnost připravit, a to právě prostřednictvím inkluzního programu zaměřeného na hudbu.