Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Inkluze v MŠ Budějovická II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001385
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Mateřská škola Fun 4 kids, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:575 082 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://www.kindergarten.cz/anglicke-skolky/praha-budejovicka/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.