Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Inkluze a multikulturní vzdělávání 2020-2022 – ZŠ Bítovská

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001892
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na: přímá podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 67 423,649 Údaje o CS: - celkový počet dětí/žáků školy: 530 - počet dětí/žáků s OMJ na škole: 41
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Bítovská 1
Partner:
Výše schválené podpory:2 086 909,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.zsbitovska.cz

Projekt je zaměřen na: přímá podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.