Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020 ZDE   ***   

Inkluze Interkulturně

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000809
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na realizaci vzdělávacích kurzů pro interkulturní a další odborné pracovníky pro získání kombinace teoretických a praktických kompetencí pro výkon interkulturní práce se zaměřením na oblast školství a vzdělávacího systému v ČR a dále pro zájemce o výkon práce dvojjazyčného asistenta v rámci MŠ a ZŠ na území HMP, se zaměřením na metody výuky češtiny jako druhého jazyka, s cílem tyto pracovníky připravit z hlediska potřebných teoretických a praktických kompetencí. Úkolem projektu je předat unikátní know-how žadatele účastníkům obou typů kurzů (KA 1, KA 2). V tomto ohledu InBáze vychází z jedinečných zkušeností získaných během dlouholeté participace na integračních, vzdělávacích, komunitních, volnočasových a profesionálních poradenských službách určených cizincům žijícím na území ČR, jejich rodinným příslušníkům, dětem a mladistvým.
Žadatel:InBáze, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 233 295,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

WWW:www.inbaze.cz

Cílem projektu je zaměření na realizaci vzdělávacích kurzů pro interkulturní a další odborné pracovníky, pro zájemce o výkon práce dvojjazyčného asistenta s cílem tyto pracovníky připravit z hlediska potřebných teoretických a praktických kompetencí.