Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Inkluze Interkulturně 2

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001458
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na posílení odborných kapacit pro práci s dětmi s OMJ v MŠ, ZŠ a SŠ na území HMP. Obsahem je realizace celkem 6ti vzdělávacích kurzů vč. jednoho rekvalifikačního kurzu, průběžná metodická podpora CS projektu. Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny na oblast interkulturní práce s důrazem na vzdělávání dětí a žáků s OMJ a na práci dvojjazyčného asistenta. Součástí je i pilotní certifikovaná zkouška pro výkon interkulturní práce dle NSK a NSP (kvalifikační standard).
Žadatel:InBáze, z. s.
:
Výše schválené podpory:6 528 263 Kč
Harmonogram:

01.10.2019 -

WWW:www.inbaze.cz

Projekt je zaměřen na posílení odborných kapacit pro práci s dětmi s OMJ v MŠ, ZŠ a SŠ na území HMP. Obsahem je realizace celkem 6ti vzdělávacích kurzů vč. jednoho rekvalifikačního kurzu, průběžná metodická podpora CS projektu. Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny na oblast interkulturní práce s důrazem na vzdělávání dětí a žáků s OMJ a na práci dvojjazyčného asistenta. Součástí je i pilotní certifikovaná zkouška pro výkon interkulturní práce dle NSK a NSP (kvalifikační standard).