Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001476
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na násled. témata: přímá podpora dětí s OMJ - doučování žáků s OMJ, kdy v rámci projektu dojde k doučováí žáků s OMJ ve 4 skupinách, kdy každá skupina zrealizuje doučování po 2 cyklech, tedy 2x16 hod. V projektu zrealizujeme dále projekt. výuku zaměř. na rozvoj dobrého klimatu ve třídách a na práci s tříd. kolektivy - zejména v projekt. 3.1.1 a 3.1.2, dále doprovod. akt
Žadatel:Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Partner:-
Výše schválené podpory:1 007 128 Kč
Harmonogram:

01.01.2020 - 28.02.2021

WWW:zsmilicov.cz

Projekt je zaměřen na násled. témata: přímá podpora dětí s OMJ – doučování žáků s OMJ, kdy v rámci projektu dojde k doučováí žáků s OMJ ve 4 skupinách, kdy každá skupina zrealizuje doučování po 2 cyklech, tedy 2×16 hod. V projektu zrealizujeme dále projekt. výuku zaměř. na rozvoj dobrého klimatu ve třídách a na práci s tříd. kolektivy – zejména v projekt. 3.1.1 a 3.1.2, dále doprovod. akt