Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Libocká

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001214
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci témat vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol a komunitní aktivity.
Žadatel:Mateřská škola Libocká
Partner:-
Výše schválené podpory:500 900 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 - 31.08.2020

WWW:www.mslibocka.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci témat vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol a komunitní aktivity.