Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Inkluze a multikulturní vzdělávání – MŠ Josefínka a Vendelínek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001174
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:GENIUS Mateřská škola o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:368 816 Kč
Harmonogram:

01.09.2018 - 31.08.2020

WWW:https://www.genius-school.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.