Realizované projekty

Jsme IN – INspirováno INkluzí IV.

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001663
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na personální podporu školy, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektovou výuku, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 
Žadatel:Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
Partner:
Výše schválené podpory:2 904 577,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 01. 12. 2020

WWW:www.zs-stross.cz

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektovou výuku, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.