Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020 ZDE   ***   

Fyzika k vašim službám

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000115
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je zlepšení prostředí pro život obyvatel hl. m. Prahy. Jedná se zejména o zlepšení bezpečnosti občanů, nakládání s vodou a zlepšování její kvality, snížení energetické náročnosti dopravních prostředků městské hromadné dopravy a tím snížení exhalací a ochranu památek hl. města Prahy. V dlouhodobém horizontu je cílem projektu celkové zvýšení kvality životaobyvatel v Praze.
Žadatel:Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Partner:-
Výše schválené podpory:12 144 852,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.fzu.cz/

Projekt Fyzika k vašim službám je cílen na  zlepšení prostředí obyvatel hl. m. Prahy a tím také zvýšení kvality jejich života. Předkládané technologie vycházejí z priorit Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy v oblasti bezpečnosti, ochrany a zlepšování životního prostředí a kvality života a ochrany historických památek. Díky těmto technologiím dojde k posílení dlouhodobé spolupráce Fyzikálního ústavu AV ČR (dále také FZU) s aplikační sférou na území hl. m. Prahy.