Realizované projekty

Fuchs2 – kulturně komunitní centrum

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001840
Zaměření projektu:Projekt Komunitní centrum Fuchs2 vytvoří prostor na Praze 7 pro děti a mládež, kde budou moci trávit produktivně, kreativně a věnovat se aktivitám, které je budou rozvíjet. Program centra pomůže integrovat děti a mládež v sociálně nepříznivé situaci mezi jejich ostatní vrstevníky. Aktivity budou zaměřeny na rozvoj řemeslných dovedností, kreativity a celkově vlastní seberealizace. Za dobu realizace 24 měsíců očekáváme skrze aktivity centra podporu 150 dětí a mládeže v sociálně nepříznivé situaci.
Žadatel:Containall o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 496 085,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2021

WWW:https://containall.cz/

Projekt Komunitní centrum Fuchs2 vytvoří prostor na Praze 7 pro děti a mládež, kde budou moci trávit produktivně, kreativně a věnovat se aktivitám, které je budou rozvíjet. Program centra pomůže integrovat děti a mládež v sociálně nepříznivé situaci mezi jejich ostatní vrstevníky. Aktivity budou zaměřeny na rozvoj řemeslných dovedností, kreativity a celkově vlastní seberealizace. Za dobu realizace 24 měsíců očekáváme skrze aktivity centra podporu 150 dětí a mládeže v sociálně nepříznivé situaci.