Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Dvojjazyční asistenti do škol

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806
Zaměření projektu:V projektu budou vyškoleni dvojjazyční asistenti pedagoga (DAP) vzdělávacím programem v rozsahu 63 hodin. Součástí vzdělávání bude i praxe v konkrétních školách, kde se vzdělávají žáci s OMJ. V projektu se bude také pracovat se samotnými školami, v nichž DAP působí formou tandemových workshopů zaměřených na spolupráci učitel-asistent, intervizních setkání a sběrem a šířením dobré praxe. Doprovodná aktivita projektu bude rozvoj jazykových kompetencí DAP a točení videí s dobrou praxí.
Žadatel:META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Partner:-
Výše schválené podpory:1 188 169,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

WWW:www.meta-ops.cz

Cílem projektu je realiace komplexního vzdělávacího programu pro min. 20 dvojjazyčných asistentů pedagoga a metodická podpora škol, které je budou zaměstnávat a pedagogů, kteří s nimi budou spolupracovat.