Dotační monitoring

Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy (odbor FON) zajišťuje mimo jiné i dotační monitoring pro projektové záměry hl. m. Prahy, městských částí a příspěvkových organizací. Dále poskytuje metodickou a konzultační podporu při přípravě a realizaci dotačních projektů, včetně administrace a řízení dotačních projektů hl. m. Prahy.

​​​​​​​V rámci monitoringu dotačních příležitostí financovaných z externích zdrojů nabízí odbor FON servis spočívající ve vyhledávání připravovaných a vyhlášených dotačních výzev a informování relevantních subjektů. Pro stávající projektové záměry hl. m. Prahy může odbor FON pomoci s aktivním vyhledáváním vhodných dotačních příležitostí. V případě oslovení odboru FON ze strany jiného odboru MHMP ve věci možného financování konkrétního projektového záměru jsou zaměstnanci odboru FON schopni identifikovat vhodnou dotační výzvu a v případě zájmu též pomoci s přípravou žádosti o podporu.

V této souvislosti odbor FON připravil přehledy aktuálně vyhlášených a plánovaných výzev, které jsou každé dva týdny aktualizovány (na začátku a v polovině měsíce). 

Přehled otevřených výzev (aktualizace k 14. 6. 2024)

Přehled plánovaných výzev(aktualizace k 14. 6. 2024)

V případě zájmu o bližší informace k vyhlášeným nebo plánovaným výzvám nebo v případě potřeby asistence s projektem je možné odbor FON kontaktovat na e-mailu dotacnimonitoring@praha.eu.