Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   

Dětské skupiny – Žižkovská školička II 2018-2020

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000639
Zaměření projektu:Podpora provozu dětské skupiny Žižkovská školička II o kapacitě 12 dětí na ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3, která poskytuje službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb.. Jedná se o službu pro předškoláky od dvou do pěti let, kteří jsou ze sociálně znevýhodněných rodin a nemají reálnou možnost navštěvovat školku. Cílem je umožnit rodičům dětí dostupnost rekvalifikačních kurzů či uplatnění na trhu práce.
Žadatel:Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Partner:-
Výše schválené podpory:2 826 000,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2018

WWW:www.cimburacka.cz

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.