Realizované projekty

Dětské skupiny Prosek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/15_006/0000076
Zaměření projektu:Cílem projektu je zajistit bezpečnou a kvalitní péči dětí od 1 do 3 let, tak aby se jejich rodiče mohli zapojit do pracovního procesu. Z toho důvodu bude provoz dětských skupin zajištěn v době od 7 do 18.00 hod, v pá do 17.00, aby rodiče měli prostor pro aktivní pracovní činnost. Se zahájením projektu proběhne transformace dětských jeslí na 3 dětské skupiny a dále bude podpořena činnost dětských skupin. V rámci projektu vzniknou 3 registrované subjekty, které zajistí kvalitní péči o děti.
Žadatel:Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9
Partner:Městská část Praha 9
Výše schválené podpory:3 288 021,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení 1. 1. 2016
Datum ukončení 31. 12. 2016

WWW:http://www.ssspraha9.cz

Projekt je zaměřen na rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání

a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života. Specificky je projekt zaměřen na zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti.

 

V rámci projektu bude stávající nesystémové zařízení péče o děti transformováno na „dětské

skupiny“ v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb. Cílem projektu je odstranit nerovnost žen a mužů v přístupu k zaměstnání. Odstranění handicapu v důsledku dlouhého setrvání mimo pracovní trh a srovnání podmínek mužů a žen.

 

V průběhu projektu budou reorganizovány 3 dětské skupiny, které budou poskytovat péči celkem

50ti dětem od 1 do 3 let dle zákona č. 247/2014 Sb. Projekt podpoří nejen transformaci stávajícího zařízení, ale i jeho provoz, vzdělávání osob pracujících v tomto zařízení.