Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Dětská skupina při MŠ Dubeč

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001313
Zaměření projektu:DS pro veřejnost v Dubči bude na adrese Starodubečská č. p. 99/6, Praha 10 (p.p.č. 970/1). Prostor vznikl stavební úpravou ordinace na prostor pro DS s kapacitou 12 dětí. Projekt je v souladu s podmínkami 42.V OP PPR a respektuje potřeby CS. Cílem je zvýšit dostupnost zařízení péče o děti v MČ Praha-Dubeč. DS bude součástí stávající MŠ a pomůže tak vyřešit nežádoucí stav chybějících míst v MŠ. MČ má rozvojový potenciál.
Žadatel:Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10 - Dubeč
Partner:-
Výše schválené podpory:3 391 200 Kč
Harmonogram:

01.09.2018 - 31.08.2021

WWW:http://www.msdubec.cz/

DS pro veřejnost v Dubči bude na adrese Starodubečská č. p. 99/6, Praha 10 (p.p.č. 970/1). Prostor vznikl stavební úpravou ordinace na prostor pro DS s kapacitou 12 dětí. Projekt je v souladu s podmínkami 42.V OP PPR a respektuje potřeby CS. Cílem je zvýšit dostupnost zařízení péče o děti v MČ Praha-Dubeč. DS bude součástí stávající MŠ a pomůže tak vyřešit nežádoucí stav chybějících míst v MŠ.